SISB ทุ่ม 280 ล้านบ. ขยายสาขาธนบุรีตามแผน

HoonSmart.com>>SISB ทุ่ม 280 ล้านบาท ขยายสาขาธนบุรีตามแผน คาดสร้างแล้วเสร็จภายในปี 64  รองรับนักเรียนเพิ่มเป็น 4,660 คน  ” ยิว ฮอค โคว” โชว์ Q1/63 กำไรสุทธิ 58.85 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 38.62%

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี  (SISB)  ผู้ประกอบการโรงเรียนนานาชาติ SISB เปิดเผยว่า  บริษัท ฯ เดินตามแผนขยายโรงเรียนนานาชาติ SISB สาขาธนบุรี  ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 280 ล้านบาท  คาดว่าแล้วเสร็จ สิงหาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง หลังขยายสาขาธนบุรีแล้วเสร็จ คาดว่าภาพรวมสามารถรองรับนักเรียนเพิ่มเป็น 4,660 ที่นั่ง

เป้าหมายนักเรียนใหม่ปีนี้  มีความไม่แน่นอน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ สิ้นเดือนมี.ค. 63 มีจำนวนนักเรียน 2,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 คน จากสิ้นปี 62 เชื่อมั่นว่า ยังคงรักษาจำนวนนักเรียนในภาพรวมไว้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันโรงเรียนทั้ง 5 สาขา ยังปิดทำการชั่วคราว และจัดการเรียนการสอนแบบ Home Base Learning (HBL) ตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยยังไม่มีการเลื่อนวันเปิดเทอม

นายยิว ฮอค โคว กล่าวถึง ผลประกอบการไตรมาส 1/63 มีกำไรสุทธิ 58.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  มีรายได้รวม 286.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.50% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลงเล็กน้อย หากเทียบไตรมาส 4 / 62  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรฐานการบัญชี รวมถึงจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

” ไตรมาสแรกปีนี้ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  การปิดโรงเรียนชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมหลังเวลาเรียน ลดลง รวมถึงผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า” ผู้บริหาร SISB กล่าว