ทริสหั่นเครดิต “การบินไทย” เหลือ BBB สะท้อนความไม่แน่นอนรัฐอุ้มแก้หนี้

HoonSmart.com>> “ทริส” ลดเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ “การบินไทย” เหลือ BBB จาก A หากรัฐบาลมีมติให้ฟื้นฟูผ่านกระบวนการล้มละลาย ต้องระงับการชำระหนี้ ฉุดอันดับเครดิตลดลงสู่ระดับ “D” หรือ “Default”

บริษัททริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท การบินไทย (THAI) เป็นระดับ “BBB” จากเดิมที่ระดับ “A” โดยอันดับเครดิตที่เปลี่ยนไปสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นและความมั่นใจของทริสว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนการชำระหนี้แก่บริษัทลดลง

รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะให้บริษัทการบินไทยฟื้นฟูกิจการผ่านกระบวนการทางศาลล้มละลายซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาทางการเงินของบริษัท ซึ่งแนวทางล่าสุดนี้เพิ่มความไม่แน่นอนต่อความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะยังให้การสนับสนุนบริษัทในช่วงที่ประสบกับปัญหาทางการเงินอยู่หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเชื่อว่าการบินไทยจะยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไปในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่การพิจารณาที่จะให้การบินไทยยื่นขอปรับโครงสร้างธุรกิจผ่านศาลล้มละลายได้ลดทอนความเชื่อมั่นของทริสที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ตามกำหนด

ในขณะที่การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทโดยผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะสร้างความเสียหายต่อเจ้าหนี้และความสามารถในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือของบริษัท

เพื่อสะท้อนถึงความเห็นล่าสุดของทริสเรทติ้ง โดยยังคงคำนึงถึงโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทริสเรทติ้ง ได้ปรับลดปัจจัยเสริมอันดับเครดิตที่เป็นส่วนประกอบของอันดับเครดิตองค์กรของการบินไทยลงซึ่งส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง ตาม “วิธีการจัดอันดับเครดิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ” (Government-Related Entity Rating Methodology) ทริส ประเมินอันดับเครดิตองค์กรของการบินไทยจากการพิจารณาสถานะเครดิตเฉพาะของบริษัทก่อนแล้วจึงรวมกับปัจจัยเสริมอันดับเครดิตหรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตซึ่งสะท้อนมุมมองของทริส เกี่ยวกับระดับของโอกาสที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ทั้งนี้ ทริส ประเมินสถานะเครดิตเฉพาะของการบินไทยที่ระดับ “BB” และปรับลดคะแนนที่ได้จากปัจจัยเสริมลงจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้นตามเหตุผลที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ในกรณีที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโดยตรงแก่การบินไทย ได้ตามแผนการปฏิรูปองค์กร อันดับเครดิตของบริษัทตามที่ประกาศใน “เครดิตวาระ” ครั้งนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีมติชัดเจนที่จะให้บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยผ่านกระบวนการล้มละลายและส่งผลให้การบินไทย ต้องระงับการชำระคืนหนี้แล้ว อันดับเครดิตของบริษัทจะได้รับการปรับลดลงสู่ระดับ “D” หรือ “Default”