บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบเงินสนับสนุนสถาบันพระจอมเกล้าฯ

กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ รังสิน กฤตลักษณ์ สุรพงษ์ เลาหะอัญญา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สู้ภัยโควิด-19 สร้างเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั่วประเทศ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบ