ก.ล.ต. ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมผ่าน “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข” ร่วมแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อยู่ในสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันและการช่วยเหลือสังคม และเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการก่อตั้ง ก.ล.ต. จึงได้เปิดโครงการ “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข” โดยจะตั้งตู้ปันสุขจำนวน 2 ตู้ในบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ก.ล.ต. เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่พนักงาน ก.ล.ต. จะได้แสดงน้ำใจ แบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องคนไทยอีกด้วย

“พนักงาน ก.ล.ต. รู้สึกยินดีที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยการแบ่งปันน้ำใจไปสู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มาร่วมแบ่งปัน นำอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาร่วมเติมใน “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข” ได้ด้วยเช่นกัน” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว