JWD ไตรมาสแรกกำไร 93.5 ลบ. ชี้โควิด-19 เปลี่ยนพัฒนาการโลจิสติกส์

HoonSmart.com>>เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์  ทำรายได้รวม Q1/63 ที่ 966.1 ลบ. โต 7.7%  กำไรสุทธิ 93.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8%  ชี้โควิด-19 เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาบริการรองรับความต้องการในธุรกิจอี-คอมเมิร์ช  วางแผนขยายธุรกิจกลุ่ม B2C ที่เป็นลูกค้ารายย่อย

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)  เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 966.1 ล้านบาท เติบโต 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 896.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 93.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89.2 ล้านบาท

“ธุรกิจของ JWD ในไตรมาสแรกยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักและไม่หนักเท่ากับบางอุตสาหกรรม โดยรายได้จากหลายธุรกิจยังขยายตัวได้ดี ประกอบกับได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร (SG&A) โดยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้กว่า 20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน” ดร.เอกพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ รายได้และกำไรในไตรมาส 1/2563 ที่เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปัจจัยมาจากธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปมีรายได้ 104.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ลูกค้าใช้ระยะเวลาจัดเก็บสินค้าในคลังนานขึ้น ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นมีรายได้ 188.4 ล้านบาท เติบโต 20.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณสินค้าที่รับจัดเก็บให้แก่ลูกค้ารายเดิมและขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้มีอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยสูงถึง 80%

ส่วนธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์มีรายได้รวม 124.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้งานจากลูกค้ารายใหม่ ขณะที่ธุรกิจ Self-Storage หรือห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่ามีรายได้ 5.7 ล้านบาท เติบโตกว่า 120% จากการขยายตัวของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุนจากธุรกิจในต่างประเทศจำนวน 25.1 ล้านบาท

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวและมาตรการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัด การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนสายการเดินเรือและการปิดด่านชายแดนบางแห่ง

อย่างไรก็ตามโควิด-19 ได้กลายเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจ E-Commerce เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการปรับโมเดลของภาคธุรกิจต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่จะคิดค้นและพัฒนาโมเดลให้บริการที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง

ทั้งนี้ JWD ได้วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ขยายรูปแบบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ ๆ จากเดิมที่เน้นกลุ่ม B2B ที่เป็นลูกค้าธุรกิจ สู่กลุ่ม B2C เพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านไอทีและระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์มาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

“เราต้องการขยายธุรกิจ B2C เพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะธุรกิจห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า (Self-Storage) เราตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำบริการ Self-Storage ล่าสุดเราได้นำเสนอบริการใหม่ เช่น Cold Chain Express Delivery หรือ บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน ทั้งแบบแช่เย็น (Chilled) และ แช่แข็ง (Frozen) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ” นายชวนินทร์ กล่าว