วอร์แรนต์ NEWS-W6 ลงกระดาน mai 20 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ mai รับ NEWS-W6 เริ่มซื้อขายวันแรก 20 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W6 จำนวน 14,570,700,020 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 20 มิ.ย. 2561

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 0.016 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 6 ก.ค. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 มิ.ย. 2564

ด้านราคาหุ้น NEWS ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 0.01 บาท