MAX เพิ่มทุน ทุ่มพันลบ.ซื้อโรงแรม-ที่ดินระยองใกล้สนามบินอู่ตะเภา

HoonSmart.com>>บอร์ดแมกซ์ เมทัลฯ เพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม  นำเงินไปสร้างรายได้ใหม่ มั่นใจซื้อโรงแรมและที่ดินระยองหนุนเติบโตมั่นคงระยะยาว 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติสำคัญอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 55,969,299,045 หุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 สัดส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 15 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.01 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงิน 17-31 ก.ค. 2563

วัตถุประสงค์จะนำเงินไปพัฒนาโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการในแนวชายฝั่งตะวันออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายตัวเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ในราคาทั้งสิ้น 838 ล้านบาท และบริษัท อริยา เอสเตท ในราคา 200 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,038 ล้านบาท

สำหรับเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และครอบครองเอกสารสิทธิที่ดินรวมทั้งหมด 11 แปลง พื้นที่รวมมากกว่า 27 ไร่  ติดกับถนนสุขุมวิท  ถนนสายหลักเชื่อมต่อไปยังพื้นที่โครงการ EEC เป็นที่ดินว่างเปล่าที่ใกล้กับพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภามากที่สุด โดยบริษัทมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็น Luxury Airport Hotel สำหรับเฟสแรก เพื่อรองรับกลุ่มนักธุรกิจ หรือเป็นผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  รองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในท้องที่ จากความก้าวหน้าของโครงการ EEC ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนนี้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวดังกล่าว

ส่วนบริษัทอริยา เอสเตท ประกอบกิจการโรงแรม Wisdom Hotel ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีห้องพักจำนวน 67 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปัจจุบันมี Average Daily Rate สำหรับห้องพักทุกประเภทเฉลี่ยประมาณ 1,600 บาท และมีอัตราผู้เข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ประมาณ 67 – 80% ซึ่งถือเป็นอัตราที่น่าพอใจบริษัทฯ มีแผนที่พัฒนานำแบรนด์โรงแรม (Chained Hotel Brand) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเข้ามาบริหารจัดการโรงแรม  ยกระดับมาตรฐานการบริการและเสริมให้โรงแรมมีฐานลูกค้ามากขึ้น โดยกลุ่มผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดหาแบรนด์โรงแรมเข้ามาบริหารภายในระยะเวลา 3 ปีหลังการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยนำหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทมาค้ำประกันให้แก่บริษัทฯ ไว้ด้วย

ด้านคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ การแสวงหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม นอกจากรายได้จากการบริการสนามกอล์ฟและการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่บริษัทย่อยกำลังดำเนินอยู่ จะสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนในรูปของเงินปันผลได้อย่างเต็มที่ สร้างการเติบโตในระยะยาว