TPIPP กำไร Q1/63 กว่า 967 ลบ. ลดเล็กน้อยขาดทุนค่าเงิน

HoonSmart.com>> “ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” เปิดงบไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิ 967 ล้านบาท ลดเล็กน้อย 1.60% จากงวดปีก่อน เหตุขาดทุนค่าเงิน 38 ล้านบาท กวาดรายได้ขายไฟฟ้าและสินค้าจำนวน 2,535 ล้านบาท เพิ่ม 4.33% ตามปริมาณขายไฟเพิ่ม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 มีกำไรสุทธิ 967.32 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.115 บาท ลดลง 1.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 982.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.117 บาท

ในงวดไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 2,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือ 4.33% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้รวม 2,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

กำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 1,024 ล้านบาท ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 38 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ 974 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 40 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท