หยวนต้า เทใจสู้ภัยโควิด-19 มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)  พร้อมคณะ  ส่งมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และสิ่งของจำเป็นตามความต้องการของโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีพันเอกพิเศษนายแพทย์มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ
ท้้้งนี้ บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ได้บริจาคทุนทรัพย์ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ แก่รพ.ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง และช่วยเหลือบริจาคสิ่งของ อาหาร ตามชุมชนต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตลอดเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา