IRPC เซ็นเอ็มโอยู สร้างอาคารคัดกรองโรค มอบรพ.ระยอง

IRPC เซ็นเอ็มโอยู สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค แบบ One stop service แยกทีมแพทย์ออกจากคนไข้

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี  ( IRPC )  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ และ นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง

สำหรับอาคารตรวจคัดกรองโรคนี้เป็นแบบ One stop service โดยแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ประกอบด้วย ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน ห้องแรงดันบวก สำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย พื้นที่พักรอ และห้องน้ำ ออกแบบโดยวิศกรของ IRPC และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำการส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป