SF ไตรมาสแรกกำไร 304 ลบ. โต 14% บุ๊กราคาประเมินเอสพละนาดหนุน

HoonSmart.com>> “สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์” ไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิ 304 ล้านบาท โต 14% จากงวดปีก่อน สวนรายได้ลดลงหลังปิดศูนย์การค้าตามประกาศรัฐสกัด COVID-19 ได้อานิสงส์บันทึกกำไรประเมินมูลค่าโครงการเอสพละนาดหนุนงบสวย

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 กำไรสุทธิ 304.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท เพิ่มขึ้น 14% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 267.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 136.9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.6 ล้านบาท คิดเป็น 5% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 329.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24.1 ล้านบาท คิดเป็น 7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดศูนย์การค้าตามประกาศของภาครัฐเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563

ส่วนต้นทุนของการให้เช่าและบริการมีจำนวน 231.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.4 ล้านบาท คิดเป็น 4% เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายระหว่างปิดศูนย์การค้าตามประกาศของภาครัฐตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563

นอกจากนี้มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 167.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 44.5 ล้านบาท คิดเป็น 36% เนื่องจากมีการบันทึกกำไรจากการประเมินมูลค่าโครงการเอสพละนาด จากการขยายระยะเวลาเช่าที่ดินไปอีก 8 ปี รวมเป็น 20 ปี