“ปตท.-ออมสิน-กบข.-วายุภักษ์” สิ้นสุด Concert Party หุ้น IRPC

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผย “ปตท.-ออมสิน-กบข.-วายุภักษ์” รายงานสิ้นสุด Concert Party หุ้น IRPC ถือหุ้น 47.72%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง รายงานการสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 47.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัท ปตท.ธนาคารออมสิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สิ้นสุด concert party โดยทุกฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ IRPC เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563

ด้านราคาหุ้น IRPC ปิดตลาด 5 พ.ค.2563 อยู่ที่ 2.66 บาท -0.02 บาท หรือ -0.75% มูลค่าการซื้อขาย 205.80 ล้านบาท