กองทุน CMDF ตั้ง “บุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย” นั่งรองผจก.

HoonSmart.com>> กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ประกาศแต่งตั้ง “บุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย” เป็น รองผู้จัดการ ด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน มีผล 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เห็นสมควรแต่งตั้งนางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย เป็นรองผู้จัดการ ด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน (Senior Executive Vice President-Strategy & Fund Management) สายงานกลยุทธ์และบริหารกองทุน มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

นางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน การลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนมากกว่า 15 ปีในองค์กรชั้นนำ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นผู้อํานวยการและผู้บริหารฝ่ายลงทุนต่างประเทศ และบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารกองทุนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Nova Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เชื่อมั่นว่า นางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน