ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 50 สต.-เบนซิน 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกกลุ่ม ทุกชนิด  50 สต./ลิตร เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 พ.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 50 สตางค์และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้นลิตรละ  30 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับขึ้นลิตรละ 15 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 25.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 17.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 17.48 บาท, E20 ลิตรละ 16.24 บาท, E85 ลิตรละ 15.49 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18.19 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)