DIMET-W3 เริ่มซื้อขาย 7 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดเอ็มเอไอ รับ DIMET-W3 จำนวน 466,923 หน่วย เริ่มซื้อขาย 7 พ.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) หรือ DIMET ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W3) เริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 7 พ.ค.2563

ทั้งนี้ DIMET-W3 มีอายุ 2 ปี จำนวน 466,923 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.65 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 20 พ.ค. 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 18 ก.พ. 2565

หุ้น DIMET ณ เวลา 10.11 น.อยู่ที่ 0.34 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง