“ชูชาติ” บิ๊ก MTC ตอบหนังสือถึงนายกฯ มาตรการสู้โควิด-19

HoonSmart.com>>”ชูชาติ ” บิ๊ก MTC  ตอบจม. ถึงนายกฯ ร่ายยาวมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน สมทบทุนรพ. รวมแล้ว 170 ล้านบาท  พร้อมข้อเสนอแนะกองทุน อุ้มตราสารหนี้ครอบคลุม Investment Grade

   ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเศรษฐีหุ้นคนหนึ่งของไทย เปิดเผยว่า ได้ตอบหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องการให้ความร่วมมือระดับชาติ เพื่อเอาชนะโควิด-19

เนื้อหาใจความในจม. ดังนี้ MTC ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้ารายย่อย มีทะเบียนรถเป็นประกัน มีสาขากระจายทั่วประเทศ รวม 4,389 สาขา จำนวนพนักงานกว่า 1 หมื่นคน ลูกค้ากว่า 2.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเกษตรกร พนักงานโรงงาน รับจ้างทั่วไป และผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ดังนี้

1.แยกเป็นสิ่งที่ดำเนินการแล้ว

1.1 ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 63 เป็นต้นมา เช่น พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน , ลดค่างวด ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่างวดปกติ เป็นเวลา 6 เดือน และ ลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระดี 6 %  คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22 % โดยไม่ต้องลงทะเบียน รวมลูกหนี้เข้าร่วมโครงการรับความช่วยเหลือ  142,147 คน

นอกจากนี้ นายชูชาติ และครอบครรัว ร่วมสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 60 ล้านบาท เมื่อ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา  ให้ 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย  รพ. จุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย, รพ.ศิริราช, รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รพ.รามาธิบดี, รพ.ราชวิถี, รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และ สถาบันบำราศนราดูร

มาตรการเพิ่มเติม ที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยเสนอโครงการ

2.1 การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200,000 ถุง ๆ ละ 300 บาท  มูลค่า
60 ล้านบาท มอบผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพ ฯ 53,000 ถุง มอบให้ชุมชนต่าง ๆ 600 ชุมชน ทั่วกรุงเทพ , มอบผ่านรมว.มหาดไทย เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศ รวม 74 จังหวัด  โดยประสานกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ห้างบิ๊กซี) เพื่อกำหนดวัน เวลา ส่งมอบถุงยังชีพ คาดว่าส่งมอบได้ภายในไม่เกิน วันที่ 25 พ.ค.นี้

2.2 บริจาคเงินให้รพ.สุโขทัย ผ่านสาธารณสุขจังหวัด  50 ล้านบาท ซึ่งขาดแคลนทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยอยู่แล้ว รวมไปถึงสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านด่านลานหอย รวมเป็นเงิน มูลค่า 50 ล้านบาท
กำหนดมอบผ่าน รมว.สาธารณสุข ภายในไม่เกิน 25 พ.ค.63

2.3 การเปิดพื้นที่อาคารสำนักงานสาขา 4,389 แห่งของบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร และ OTOP  แจ้งความจำนงค์ผ่านสาขาได้ทันที รวมทั้งการเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือให้ประชาชน อีกทั้งนโยบายรักษาการจ้างงานและดูแลความปลอดภัยของพนักงานกว่า 1 หมื่นคน ไม่ทอดทิ้งพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงาน
ลดชั่วโมงทำงาน หรือเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน มีนโยบายรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 คน เพื่อรองรับการเปิดสาขาในอนาคต

นายชูชาติ ยังได้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้ภาครัฐจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน: Corporate Stabilization Fund (BSF) รับซื้อตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มน่าลงทุน (Investment Grade) ที่ถึงกำหนดไถ่ถอน  เพื่อลดความผันผวนที่แท้จริงในตลาดตราสารหนี้  อันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันการเงินและประเทศต่อไป