รพ.รามคำแหงซื้อหุ้น THG เพิ่ม 0.6596% ขยับถือ 15.2522%

HoonSmart.com>> รพ.รามคำแหงซื้อหุ้น THG เพิ่ม 0.6596% ขยับถือ 15.2522% หนุนทั้งกลุ่มถือหุ้นจำนวน 15.2938%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ได้มาหุ้นของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 จำนวน 0.6596% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงจาก WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT CO.,LTD ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.2522% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและการถือหุ้นของกลุ่มเพิ่มเป็น 15.2938% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น THG ปิดตลาด 30 เม.ย.2563 อยู่ที่ 20.00 บาท -0.10 บาท หรือ -0.50% มูลค่าการซื้อขาย 6.10 ล้านบาท