ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน Q2 มูลค่ากว่า 177 ลบ.

HoonSmart.com>> ธนาคารธนชาต ขนพอร์ตสินเชื่อไม่มีหลักประกันประมูลไตรมาส 2/63 มูลค่ากว่า 177 ล้านบาท

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 2/2563 จำนวนรวม 4,314 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 177,701,638.21 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.-12 พ.ค.2563 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 12 พ.ค.2563