KBANK บิ๊กล็อตมูลค่า 1.26 พันลบ. ราคา 84.34 บาท/หุ้น

HoonSmart.com>> บิ๊กล็อตหุ้น KBANK กว่า 14 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 84.34 บาทต่อหุ้น มูลค่ากวา 1.26 พันล้านบาท

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเช้า มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 14,963,800 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 84.34 บาท รวมมูลค่า 1,262.10 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้น KBANK ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 86.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ 2.98% มูลค่าการซื้อขาย 3,258.85 ล้านบาท