CWT จัดชุดบริจาคกว่า 1,600 ชุด มอบพนง.รับมือโควิด-19

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ (CWT) นำโดย วีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่พนักงาน โดยจัดชุดบริจาคกว่า 1,600 ชุดมอบให้ ภายในประกอบไปด้วยของใช้จำเป็นสำหรับรับมือ-ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และเสบียงอาหารแห้ง ด้วยบริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และอิ่มท้อง นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดการอบรมให้ความรู้ ถึงแนวทางป้องกันที่เหมาะสมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคระบาดในประเทศ