ผู้ถือหุ้น SKY ไฟเขียวขายหุ้นให้ “คิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย”

HoonSmart.com>> “สกาย ไอซีที” เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น ขายหุ้นให้กลุ่มคิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย

บริษัท สกาย ไอซีที (SKY) เปิดผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล และ (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าวแล้ว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรวม 3.59% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ