RICH ศาลล้มละลายเลื่อนนัดสืบพยานฟื้นฟูกิจการ 25 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ริช เอเชียฯ เผยศาลล้มละลายเลื่อนนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านบริษัทยื่นขอฟื้นฟูกิจการเป็นวันที่ 25 มิ.ย.นี้ เหตุ COVID-19 แพร่ระบาด

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) แจ้งความคืบหน้าการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางกําหนดนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ในวันที่ 30 เม.ย.2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ศาลจึงมีคําสั่งให้ยกเลิกวันนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ในวันที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ทั้งนี้ศาลได้กําหนดวันนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านใหม่ในวันที่ 25 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.