“หมอบุญ” ขาย THG 9 ล้านหุ้น ราคา 17.80 บาท ส่วนลด 10%

HoonSmart.com>>”บุญ วนาสิน” รายงานแทนนิติบุคคลในกลุ่ม ขายหุ้นบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ฯ จำนวน 9.10 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 162.14 ล้านบาท แค่ราคา  17.80 บาท/หุ้น ถูกกว่าในตลาดกว่า 2 บาทหรือกว่า 10%

นายแพทย์บุญ วนาสิน

นายบุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) รายงานการขายหุ้นบริษัท THG แทนบริษัท WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED ในวันที่ 24 เม.ย. 2563 จำนวน 4.9 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 17.80 บาท มูลค่า 87.22 ล้านบาท และวันที่ 27 เม.ย. 2563 ขายอีก 4,209,130 หุ้น ราคาหุ้นละ 17.80 บาท รวมเป็นเงิน 74.92 ล้านบาท โดยเป็นการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด 9.10 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162.14 ล้านบาท

สำหรับราคาขายที่หุ้นละ 17.80 บาท ต่ำกว่า 2 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดที่ 19.90 บาท และ 20 บาท ของวันที่ 24 เม.ย. และ 27 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายบุญถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคล ชื่อ บริษัท WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่สาม จำนวน 51,304,344 หุ้น คิดเป็น 6.04% ของทุนเรียกชำระแล้ว