สหพัฒน์ ร่วมฝ่าโควิด-19 จัดบะหมี่ “ซื่อสัตย์ 1 ล้านซอง” เพื่อปชช.

HoonSmart.com>>สหพัฒน์ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง  แจกจ่ายชุมชนต่าง ๆ คนขับรถแท็กซี่ และ 3 จว.ชายแดนภาคใต้

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล (SPC) กล่าวว่า สหพัฒน์ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการมอบบะหมี่ซื่อสัตย์ จำนวน 1 ล้านซอง แจกจ่ายให้กับประชาชน โดยแจกเป็นชุดบะหมี่ซื่อสัตย์ ประกอบไปด้วย บะหมี่ซื่อสัตย์ 1 แพ็ค จำนวน 6 ซอง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ จำนวน 2 กระป๋อง และหน้ากากผ้าซื่อสัตย์ เพื่อชาติ จำนวน 1 ชิ้น แจกให้กับชุมชนต่าง ๆ

ได้แก่ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนกว่า 900 หลังคาเรือน หรือประมาณ 4,000 ครอบครัว ชุมชนคลองเตยและชุมชนยานนาวา ซึ่งทางสหพัฒน์จะประสานงานและนำของไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทั้งสองแห่งต่อไป

ผู้ขับรถแท็กซี่ แจกให้ที่บริเวณหน้าสหพัฒน์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ , ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะมอบผ่านกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้สหพัฒน์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทย ฝ่าฟันผ่านวิกฤติโรคระบาด โควิด-19  อย่างต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ในที่สุด