กฟภ.ผลักสมาร์ทกริด นำร่องติดตั้งเมืองพัทยา 1.2 แสนราย

HoonSmart.com>>กฟภ.ผลักดันโครงการสมาร์ทกริด บริหารจัดการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาไฟดับ ลดความสูญเสียพลังงาน นำร่องติดตั้งเมืองพัทยา 1.2 แสนครัวเรือน  ดึงเอกชนร่วมทุน 

สมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่า กฟภ.ได้นำโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  มาใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า การผลิต การส่ง และการจำหน่ายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำร่อง Smart Grid ที่เมืองพัทยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)  ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยประมาณ 120,000 ราย

สำหรับ AMI ซึ่งกฟภ.ได้พัฒนาระบบ  ให้ผู้ใช้ไฟได้ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าขอตนเองได้ และสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปบริหารจัดการ วางแผนการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ ทำให้เกิดการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดค่าพลังงานได้ในอนาคต

นอกจาก AMI แล้ว กฟภ. ยังได้ติดตั้งระบบ Smart Substation ด้วย ระบบนี้ ช่วยให้จัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่พัทยามีความรวดเร็ว  และยังใช้ประโยชน์ของจากสถานีไฟฟ้า สายไฟฟ้า ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งาน รวมทั้งชะลอการลงทุนสถานีไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลงได้ แก้ปัญหาไฟฟ้าดับ ให้น้อยลง

กฟภ. อาจให้เอกชน ร่วงลงทุนติดตั้งระบบ Smart Grid ในรูปแบบ PPP ( Public Private Partnership)  และ ร่วมลงทุนติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษา  AMI” ผู้ว่าการ กฟภ.กล่าว

ด้านนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กฟภ.กล่าวเสริมว่า การนำระบบ Smart Grid มาใช้  ช่วยให้ประชาชนบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของตัวเองได้ ช่วยลดค่าไฟฟ้า และกรณีเกิดไฟฟ้าดับ กฟภ. จะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยกฟภ.ลดจำนวนหน่วยสูญเสีย แก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วขึ้น  โดยใช้วงจรข้างเคียงจ่ายไฟแทน

นายเสกสรร กล่าวอีกว่า อนาคต มีรถไฟฟ้า หรือ EV  มีการชาร์จไฟฟ้ารวมกันเป็นจำนวน มาก ๆ จะกระทบต่อระบบไฟฟ้าอย่างแน่นอน กฟภ. ได้เตรียมจัดทำโครงการต่าง ๆ รองรับไว้ระดับหนึ่งแล้ว  โดยระบบ Smart Grid ซึ่งมี Smart Meter ช่วยลดปัญหานี้ได้ เช่น  จัดระยะเวลาการชาร์จให้เหมาะสม เพื่อให้กระทบการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด