จับตาประชุมผถห. SIMAT … ฟอกซี่ผีโผล่เลือกบอร์ด จุดเปลี่ยนทีมบริหาร

HoonSmart.com>>จับตาประชุมผู้ถือหุ้น SIMAT  จุดเปลี่ยนบอร์ด ระวังฟอกซี่ผีโผล่ เลือกบอร์ด SIMAT ….ผู้บริหารวุ่น ต่อสายตรงนักลงทุน ขอฟอกซี่ให้บริษัท เป็นตัวแทนโหวต AGM เตือนผถห. อย่าด่วนตัดสินใจ 

นับถอยหลังเพียงไม่ถึงสัปดาห์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  (AGM)  ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  (SIMAT) ในวันที่ 30 เม.ย. นี้ ที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

น่าประหลาดใจ ! การประชุม AGM รอบนี้  ผู้ถือหุ้นใหญ่และทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน พยายามรวบรวมเสียงรายย่อย และนักลงทุน High Net Worth ผ่านการทำหนังสือถึงนักลงทุนรายย่อย เพื่อขอให้มอบฉันทะให้กับบริษัท ฯ เป็นตัวแทนใช้สิทธิโหวตการประชุม AGM

ล่าสุดมีรายงานว่า ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน ยังโทรศัพท์ไปยังกลุ่มนักลงทุน High Net Worth เพื่อขอให้มอบอำนาจให้บริษัท เป็นตัวแทนใช้สิทธิ์ออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้ออ้างยังคงเป็นเรื่องเดิม ๆ ขอให้นักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุน High Net Worth มอบอำนาจกับบริษัท ฯ เพื่อเป็นตัวแทนโหวต หลีกเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายทั่วทุกมุมโลกในเวลานี้ ”

เกิดอะไรขึ้นกับ SIMAT เวลานี้ ทำไมผู้ถือหุ้นใหญ่และทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน ถึงได้ “ไล่ล่าฟอกซี่”  หรือใบมอบอำนาจ,  มอบฉันทะ แล้วแต่จะเรียก ทั้งจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน  High Net Worth เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการออกเสียง แม้จะมีความพยายามให้เห็นว่า เพื่อความจำเป็น การโหวตวาระออกหุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

แต่ในความเป็นจริงคือ ต้องการคะแนนโหวต สำหรับวาระะเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

เพราะการประชุม AGM รอบนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถึง 3 กลุ่ม เสนอรายชื่อตัวแทนเข้ามา ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท ร่วมเสนอแนะ และตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการ

ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา ผลประกอบการของ SIMAT ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มกระเตื้องขึ้นในปี 2562 ที่ “พลิกมีกำไร” เกือบ 70 ล้านบาท จากโปรเจคใหม่ โครงการเน็ตห่างไกล โซนซี มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท แต่ SIMAT ยังมีตัวเลขขาดทุนสะสมกว่า 471.22 ล้านบาท

ทำให้นักลงทุน เริ่มมีคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับ SIMAT ในช่วงที่ผ่านมา ทำไมประสบปัญหาขาดทุน มากถึงขนาดนี้

และที่สำคัญทำไมกระแสเงินสดของบริษัท ติดลบต่อเนื่อง 3-4 ปีติดต่อกัน เกิดอะไรขึ้นกับ SIMAT บริษัท ฯ ที่มีรายได้รวมกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2562

ดังนั้น การประชุม AGM วันที่ 30 เม.ย. นี้ ถือเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญ ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผ่านการเสนอแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ

แต่ถ้าหากมีการสอดไส้ใช้ “ฟอกซี่ผี” คำถามที่ผู้ถือหุ้นสงสัย คง “ไร้คำตอบ” เพราะทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน เป็นคน “คุมเกมส์” การประชุม ที่เกมส์ถูกดีไซน์ไว้เพื่ออยู่ต่อและคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นต้องระวังให้ดี…ระวัง “ผีโผล่”ในการประชุมรอบนี้