‘เมืองไทยประกันชีวิต’ เพิ่ม 14 รพ.บริการผู้ป่วยเรื้อรังช่วงไวรัสโควิดเป็น 22 แห่ง

HoonSmart.com>> เมืองไทยประกันชีวิต ขยายบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา เพิ่มอีก 14 แห่ง รวมเป็น 22 แห่ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้จับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าในการขยายบริการดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลมหาชัย 1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วถึง 22 แห่ง