DEMCO คว้างานก่อสร้างสายส่ง-สถานีไฟฟ้ากว่า 278 ลบ. ดัน Backlog แตะ 3,150ลบ.

HoonSmart.com>>เด็มโก้  คว้างานก่อสร้างสายส่ง-สถานีไฟฟ้า ของกฟภ. รวมมูลค่ากว่า 278 ล้านบาท ดัน Backlog พุ่งแตะ 3,150 ล้านบาท ได้สัญญาสร้างสถานีไฟฟ้ามูลค่ากว่า 186.55 ล้านบาท ตอกย้ำโควิด-19 ไม่ทำให้ธุรกิจสะดุด

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญางานจ้างงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 171,200,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือนนับจากวันส่งมอบพื้นที่ โดยลักษณะของงานเป็นงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จ.ขอนแก่น ระยะที่ 2 ในอ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะ Consortium of RSS 2016 Co.,Ltd. and DEMCO Public Company Limited (สัญญาค้าร่วม) ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างาน จำนวน 283,300,000 บาท แบ่งเป็น DEMCO จำนวน 107,700,151.29 บาทและ RSS 2016 จำนวน 175,599,848.71 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 390 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

สำหรับงานในส่วนของ DEMCO เป็นการจัดหาอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และในส่วนของ RSS 2016 Limited เป็นการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้ง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี และดำเนินการทดสอบรวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของงานตามสัญญา

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้ลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง จ.บุรีรัมย์ และสถานีไฟฟ้าครบุรี จ.นครราชสีมา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานกว่า 186.55 ล้านบาท โดยลักษณะของงาน เป็นการจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้มากนัก เรายังคงเดินหน้าขยายงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีงานใหม่ๆของภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 3,150 ล้านบาท