FSMART ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทน “ตู้บุญเติม” ลดภาระฝ่า Covid-19

HoonSmart.com>> “ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส” เปิดให้ตัวแทนทั่วประเทศกว่า 75,000 ราย ลงทะเบียนรับมาตรการช่วยเหลือช่วง Covid-19 ลดภาระให้มีเงินทุนหมุนเวียนเดินหน้าธุรกิจต่อ ผู้บริหารย้ำ “บริษัทและตัวแทนบริการต้องเติบโตด้วยกัน” ส่วนตู้เติมเงินกว่า 130,000 จุดทั่วประเทศลูกค้ายังใช้บริการต่อเนื่อง พร้อมเปิดบริการใหม่ประกันภัย Covid-19 สำหรับลูกค้าบุญเติม พร้อมกำชับตัวแทนเพิ่มทำความสะอาดตู้บุญเติมสม่ำเสมอ เพิ่มความเชื่อมั่น ช่วยลดการแพร่ระบาด

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านตู้บุญเติม เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทนบริการและตัวแทนบริการรายย่อยของตู้บุญเติมที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น เช่น การผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ยืมสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจบุญเติม การช่วยเหลือตัวแทนบริการและตัวแทนบริการรายย่อยในการบริหารจัดการตู้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ให้บริการกับทั้งตัวแทนบริการและตัวแทนบริการรายย่อย โดยบริษัทฯ เปิดให้ตัวแทนบริการและตัวแทนบริการรายย่อยลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.จนถึงเดือนมิ.ย.2563 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมีเงินทุนหมุนเวียนขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ เป็นต้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่กำหนดมาหลายรูปแบบนั้น ได้มีการหารือร่วมกับทั้งทีมผู้บริหารและตัวแทนบริการ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดให้บริการกว่า 130,000 จุด ซึ่งมีตัวแทนบริการและตัวแทนบริการรายย่อยที่มีศักยภาพทั่วประเทศร่วมกันดูแลประมาณกว่า 75,000 ราย มีการใช้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทแล้วรวมกว่า 4,000 ราย และมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือจากทางบริษัทฯ แล้วกว่า 400 ราย สำหรับตัวแทนบริการรายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานหากต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ

“อย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้กระทบทุกธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจ SME และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และเป็นธุรกิจต้นน้ำที่ใกล้ชิดประชาชน อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้ง่ายหากเกิดปัญหาทางธุรกิจขึ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการร่วมกับตัวแทนบริการทั้งที่เป็น SME และร้านค้าปลีกรายย่อยมาโดยตลอด จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดภาระของตัวแทนบริการทั้งรายหลักและรายย่อยเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีรายได้และเติบโตด้วยกันต่อไป รวมทั้งได้มีการเตรียมปรับกลยุทธ์หลังจบสถานการณ์ Covid-19 ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางภาครัฐมีการประกาศใช้ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อจำกัดการเดินทางของประชาชนนั้น บริษัทฯ ยังมีลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการได้ง่ายด้วยตนเองที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศกว่า 130,000 ตู้ ทั้งการเติมเงิน จ่ายบิล โอนเงิน ซื้อซิมมือถือ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มบริการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น บริการซื้อประกันภัย Covid-19 โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าตู้บุญเติมหรือเวปไซต์ www.boonterm.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 1220 รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ อาทิ การลุ้นทองคำจากการทำรายการที่หน้าตู้อีกด้วย และขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการใช้งานตู้บุญเติม เนื่องจากบริษัทฯ ขอความร่วมมือตัวแทนบริการในการทำความสะอาดตู้บุญเติมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำชับพนักงานและตัวแทนที่ต้องออกไปทำงานให้มีการป้องกันตัวเองอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยง และการแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด