BTS ซื้อ-ขายหุ้น NOBLE แตะ 10%

HoonSmart.com>>บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ปรับพอร์ตลงทุนหุ้นโนเบิลฯ เล็กน้อย ซื้อ 0.3286% และขายออก 0.0444% 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) รายงานการปรับพอร์ตหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) วันที่ 17 เม.ย.2563 ซื้อจำนวน 0.3286% ส่งผลให้มีหุ้นทั้งหมด 10.0344% และวันที่ 22 เม.ย. ขายจำนวน 0.0444%  คงเหลือหุ้นจำนวน  9.9899%

ทั้งนี้ NOBLE  นับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ให้เงินปันผลสูง ในส่วนผลดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562  จ่ายหุ้นละ 2.20 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 พ.ค.2563 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 16.41% หากเปรียบเทียบกับราคาปิดที่ 13.40 บาท วันที่ 22 เม.ย. 2563

สำหรับ BTS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NOBLE อันดับที่สาม ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 ถือประมาณ 43 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.42% ของทุนชำระแล้ว