ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 60 สต./ลิตร ยกเว้น E20 และ E85 ลด 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 23 เม.ย.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ  60 สต ยกเว้น E85 และ E20 ลดลงลิตรละ 30 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 24.36 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 16.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 16.68 บาท, E20 ลิตรละ 15.44 บาท, E85 ลิตรละ 15.04 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18.49 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)