IRPC สนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้ รพ.ระยอง

วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี หรือ IRPC ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนแผ่นพลาสติก PET จาก บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี