“กุลธรเคอร์บี้” เผย “สุธี สิมะกุลธร” เอ็มดี ลาออกมีผล 21 เม.ย.

HoonSmart.com>> “กุลธรเคอร์บี้” เผย “สุธี สิมะกุลธร” ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังคงนั่งกรรมการ มีผล 21 เม.ย.นี้ ด้าน “สุเมธ สิมะกุลธร” ประธานบอร์ด รักษาการแทน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ (KKC) แจ้งว่า นายสุธี สิมะกุลธร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2563

อย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งสำคัญจำเป็นต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการ จะรักษากรรมการผู้จัดการใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2563 จนกว่าจะได้มีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป