RATCH เดินหน้าโรงไฟฟ้าร่วมทุน 40 MW โคราช COD ก.ค.66

HoonSmart.com>> “ราช กรุ๊ป” เดินหน้าโครงการร่วมทุน “นวนคร-พีอีเอฯ” พัฒนาโรงไฟฟ้า 40 MW นครราชสีมา มูลค่า 2,176 ล้านบาท เริ่ม COD เดือนก.ค.66

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท นวนคร (NNCL) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วน 40%, 35% และ 25% ตามลำดับ เพื่อรวมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมานั้น เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 ผู้ถือหุ้นทั้งสามรายได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ชื่อบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบ Cogeneration ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าโครงการประมาณ 2,176 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนก.ค.2566