“สโตนเฮ้นจ์” สนับสนุนโครงการวิศวกรอาสาฯ ทำตู้ความดันลบ

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) นำบริษัทย่อย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ (STH) สนับสนุนโครงการวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ในการจัดทำตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) มอบให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19