“กรุงเทพประกันชีวิต” จับมือรพ.คู่สัญญาบริการแพทย์ทางไกล

HoonSmart.com>> “กรุงเทพประกันชีวิต” จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา มอบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำ การติดตามผล และความปลอดภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ ลดอัตราการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะท่ามกลางแพร่ระบสด COVID-19

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต (BLA) กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นควบคู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาพบบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการต่างๆ ด้านสุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทสามารถเข้ารับบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application ระบบ Facetime หรือ Video call

“การบริการแพทย์ทางไกล ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดอัตราเสี่ยง อันเนื่องมาจากการเดินทางได้อีกด้วย ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นเลิศทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ อีกทั้งช่องทางการให้บริการที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้มากที่สุด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต ‘โควิด-19’ ก็ตาม พร้อมมอบบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและจะดูแลคุณอย่างดีที่สุด”ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าว

การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกทั้งรายสามัญ (โอพีดี สบายใจ และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์) และประกันภัยกลุ่ม โดยผู้มีสิทธ์ในการรับบริการแพทย์ทางไกลนี้ จะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีประวัติรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันโลหิตสูง ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น และเป็นผู้เอาประกันที่ต้องรับการติดตามการรักษา เช่น การทำแผลผ่าตัด หรือติดตามอาการหลังจากนอนโรงพยาบาล และจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์

ลูกค้าสามารถรับบริการเคลมของทางกรุงเทพประกันชีวิตได้ 2 รูปแบบ ทั้งแบบสำรองจ่ายและแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งสามารถเคลมผ่านทางระบบ e-claim ที่แอปพลิเคชั่น BLA Happy Life หรือระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com ผู้เอาประกันสามารถขอรับบริการแพทย์ทางไกลได้ตามช่องทางที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด