UAC มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมกับ UAPC และ VWM บริษัทในเครือมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID –19 ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคนชุมชน จึงได้ร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ หน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ 70% รวมทั้งเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โรงพยายาบลสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และสปป. ลาว เพื่อส่งต่อกำลังใจในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19