SELIC รายได้ Q1 โต ย้ำความต้องการกาวใน-นอกแข็งแกร่ง

SELIC กวาดรายได้ไตรมาสแรก 142 ล้านบาท เติบโต 3.4% สะท้อนความต้องการกาวใน-ต่างประเทศที่แข็งแกร่ง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนพุ่ง 43%

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 (ม.ค.-มี.ค.2561) มีรายได้จากการขายจำนวน 142.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 มีรายได้อยู่ที่ 137.62 ล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้ถือเป็นการยืนยันถึงความต้องการกาวในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ดังนั้นบริษัทฯ คาดรายได้ปี 2561 จะเติบโตดีกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 595 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.2561) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศอยู่ที่ 89.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราว 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 85.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560

ขณะที่รายได้จากการขายต่างประเทศอยู่ที่ 53.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2560 ที่ทำได้ 51.88 ล้านบาท โดยฤดูตลาดต่างประเทศ เป็นฤดูเริ่มต้น ซึ่งจะพบว่ารายได้ขายจากต่างประเทศจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนดีที่สุดในไตรมาสสุดท้ายของปี

นายเอก กล่าวเพิ่มว่า รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาว โดยเฉพาะกาวหลอมร้อน (hotmelt) อยู่ที่ 53.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 ที่ 37.25 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการของตลาดกาวหลอมร้อน (hotmelt) ที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 11.2% จากไตรมาสก่อน และ18.2% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์องค์กรโดยการปรับแผนกขาย และปรับกำลังคนเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น