10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large-Cap_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30SCBLT1-21.79-17.23-3.91-1.99
2เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลK70LTF-19.25-19.07-4.29-1.65
3แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-22.78-19.52----
4แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-22.78-19.54----
5ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์TSF-27.24-19.89-2.36-0.48
6กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30KTLF70/30-20.96-19.99-5.71-2.59
770/30 ปันผล หุ้นระยะยาว70/30-D LTF-22.17-21.10-5.27-2.77
8บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25BLTF75-23.04-21.76-7.03-1.64
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไรASP-GLTF-25.56-22.02-6.61-4.10
10เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผลK20SLTF-25.60-22.33-6.14-0.95

Equity Small MidCap_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวM-MIDSMALL LTF-24.69-18.89----
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL-24.96-18.93-6.79--
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวASP-SMELTF-25.81-19.02----
4แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-A-22.34-19.46-2.58--
5แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHSTRATEGY-R-22.34-19.46-2.59--
6แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTRATEGY-D-22.33-19.47-2.59--
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME-26.79-19.56----
8วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาวONE-ACT70LTF-21.27-19.78-7.49--
9ธนชาตพริวิเลจT-Privilege-27.99-21.82-10.12-4.89
10วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล1VAL-D-28.89-23.46-9.07-4.08

Property Indirect_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี 
1แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ALHPROP-A-17.59-6.984.81--
2กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-PIF-D-18.37-8.275.19--
3กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าKT-PIF-A-18.37-8.275.20--
4ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBPIND-21.65-8.94----
5ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าSCBPINA-21.66-8.96----
6กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PIF RMF-19.37-9.44.57--
7แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-25.80-11.143.98--
8แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลLHPROP-INFRA-24.34-11.543.80--
9แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-25.80-12.092.988.07
10ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์PHATRA PROP-22.76-12.244.367.74

Aggressive Allocation_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่าKTSUK-A-1.660.83----
2กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)KTSUK-D-1.680.77----
3ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัสSCBPLUS-4.92-0.992.44--
4ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่าSCBMPLUSA-4.11-1.160.99--
5พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์PRINCIPAL SIF-8.01-1.383.75--
6ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME-4.90-3.16-0.22--
7บัวหลวงอินคัมB-INCOME-8.37-3.99----
8ไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABS-2.48-4.01----
9กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่าKTSRI-A-6.10-4.19----
10กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTSRI-D-6.16-4.29----

Moderate Allocation_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4SCBSMART4-10.84-5.050.290.77
2กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKTWP-A-8.56-6.19-1.39--
3ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTINRMF-P-12.01-7.27----
4ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTINRMF-A-12.01-7.27----
5ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A-12.70-7.63----
6ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTINC-R-12.74-7.720.86--
7ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลางTMBAAMF-11.97-8.88-0.520.59
8เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-10.34-9.07-2.36-1.11
9อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลูABV-12.07-9.12-1.84-0.56
10เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-10.50-9.34-2.010.10

Conservative Allocation_Mar 2020

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัมTCINC-4.58-1.20----
2กรุงศรีมิกซ์ 2TMKFMX2TM-3.68-1.89-0.100.48
3ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20TW-E20-4.59-3.000.481.30
4เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-3.95-3.03-0.100.69
5บีเฟล็กซ์B-FLEX-3.85-3.22-2.110.22
6ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผลMIX-D1585-4.57-3.290.330.63
7ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566SCB2566-5.01-3.30-0.060.36
8ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF-6.47-3.390.891.45
9กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-6.54-3.720.232.05
10กรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่าKFHAPPY-A-6.76-3.95----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก