FTREIT ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่นหุ้นกู้อายุ 7-10 ปียอดตามเป้า 1 พันลบ.

HoonSmart.com>> ทรัสต์ FTREIT ปลื้มนักลงทุนสถาบัน รายใหญ่ซื้อหุ้นกู้อายุ 7 ปี และ 10 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาทเกลี้ยงท่ามกลางโควิด-19 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน นำเงินชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเม.ย.63 และเงินกู้ยืมระยะสั้นเรียบร้อย

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ FTREIT เปิดเผยว่า FTREIT ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 ชุด อายุ 7 ปี และ 10 ปี รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.165 ต่อปี โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 1 – 2 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงมั่นใจในสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ FTREIT โดยมียอดจองซื้อจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ครบตามจำนวนวงเงินที่ออกและเสนอขายอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการออกหุ้นกู้นี้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

หุ้นกู้ของ FTREIT ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 450 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และชุดที่ 2 จำนวน 550 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 ทั้งนี้ FTREIT ได้นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2563 และเงินกู้ยืมระยะสั้นแล้ว

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นในการพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นกู้ โดยจะเลือกหุ้นกู้ของผู้ออกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ขึ้นไป รวมถึงเข้าลงทุนในบริษัท หรือ กองทรัสต์ที่มีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่มีความมั่นคง

“กองทรัสต์ FTREIT ยังคงมีฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน ผลตอบรับที่เกินความคาดหมายในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของ FTREIT กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ A แนวโน้มคงที่ ที่นับว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถืออันดับสูงสุดสำหรับกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ”นายพีระพัฒน์ กล่าว