‘เครือไทยโฮลดิ้งส์’ ตั๊งโตะซื้อหุ้น INSURE ดีเดย์ 8 เม.ย.-15 พ.ค.

HoonSmart.com>> “เครือไทย โฮลดิ้งส์” ส่ง “รถดีเด็ด ออโต้” ตั๊งโตะซื้อหุ้น INSURE แบบสมัครใจทั้งหมด 10 ล้านหุ้น ดีเดย์ 8 เม.ย.-15 พ.ค. ราคา 35 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคากระดานเทรด 38.75 บาท

บริษัท อินทรประกันภัย (INSURE) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) แบบ 247-4 จากบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (RDD หรือผู้ทำเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) ถือหุ้น 99.99% เสนอซื้อหุ้น INSURE ทั้งหมดจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

สำหรับระยะเวลาทำคำเสนอซื้อในวันที่ 08 เม.ย.-15 พ.ค. 2563 ในราคาหุ้นละ 35.00 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนและกำหนดชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 19 พ.ค. 2563 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนการรับซื้อ

ทั้งนี้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (RDD หรือผู้ทำเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) ถือหุ้น 99.99%

ด้านหุ้น INSURE วันที่ 7 เม.ย.63 ไม่มีการซื้อขาย ราคาล่าสุดอยู่ที่ 38.75 บาท