STC ปันผล 10 สตางค์ พร้อมจ่าย 24 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>>เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จ่ายเงินปันผล 0.10 บาท พร้อมจ่าย 24 เม.ย.นี้ เลื่อนประชุม AGM “เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์”  เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563  บอร์ดบริษัทฯ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 24 เม.ย.นี้ ตามกำหนดการเดิม “เอกชัย” เอ็มดี ชบริษัทแข็งแกร่ง ไม่กระทบโควิด-19

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์  (STC)  ผู้ผลิตคอนกรีตครบวงจรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติให้เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 9 เม.ย.นี้ เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

     เอกชัย ชัยตระกูลทอง 

นอกจากนี้ บริษัท ฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปี หุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 56.8 ล้านบาท จ่ายปันผลวันที่ 24 เม.ย. นี้ตามกำหนดการเดิม

นายเอกชัย กล่าวอีกว่า การจ่ายเงินปันผล สะท้อนความเชื่อมั่นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพการเติบโต เป็นหุ้นปันผลเด่น ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19