ครม. ไฟเขียว เลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. 63

HoonSmart.com>>ครม.ไฟเขียว เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค.63 เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ศธ. เสนอ  ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโควิด-19 

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะปรับวิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป