THG ลุยซื้อคืน 10 ล้านหุ้น เริ่ม 21 เม.ย.นี้ ผุด “รพ.ธนบุรี บางซื่อ” รักษาผู้ป่วยโควิด

HoonSmart.com>> บอร์ดธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ไฟเขียววงเงินไม่เกิน 280 ล้านบาท ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.2% เริ่ม 21 เม.ย.-20 ก.ย.63 พร้อมอนุมัติ “รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง” บริษัทย่อย เช่าพื้นที่รฟท. ปรับปรุงเป็น “รพ.ธนบุรี บางซื่อ” รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Theasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 280 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1.2% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2563-20 ก.ย.2563

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติให้ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จำกัด (THB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ THG ถือหุ้น 99.99% เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อจาก บริษัท เอ็ม.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (MCD) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 โดย THG ได้วางแผนการรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้ดีที่สุด THG จึงมีมติอนุมัติให้ THB ลงทุนโครงการ โรงพยาบาลธนบุรี บางซื่อ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในข้อบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นการชัวคราว

พร้อมทั้งให้การรับรองและให้การช่วยเหลือโดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อการรักษาพยาบาลให้คำแนะนำและรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด19 แก่ผู้ติดเชื้อที่พบในกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี และบุคคลทั่วไป โดยเน้นให้เป็นสถานที่เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ และการคัดกรองผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้เพื่อความวิตกกังวลและความเสี่ยงของผู้เข้ารับรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลักของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีที่มีผู้สูงอายุใช้บริการมากและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทางนอกพื้นที่บริการเดิมเป็นการเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์โรคติดต่อ

ทั้งนี้ MCD เป็นผู้เช่าที่ดินจาก รฟท.โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 และต่อสัญญาเช่าทุกระยะ 3 ปี โดยสัญญาเช่าปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2564 พื้นที่เช่ามี ขนาดพื้นที่ 5,068.08 ตารางเมตร เป็น 1) ที่จอดรถ 2) สำนักงานชั้นเดียว 12 หลัง (ขนาดกว้าง 11.70 เมตร ยาว 80.30 เมตร) 3) อาคารชั้นเดียว 1อาคาร (ขนาดกว้าง 10.28 เมตร ยาว 20.28 เมตร) และ4) อาคาร 2 ชั้น (ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร) เพื่อปรับปรุงเป็นห้องตรวจ OPD 20 ห้อง และ ICU1 จำนวน 11 เตียง (2 ห้องแยก) และ ICU2 ห้องเดี่ยว 18 ห้อง