CKP สนับสนุนเงิน “มูลนิธิรามาธิบดีฯ-สปป.ลาว” รับมือ COVID-19

HoonSmart.com>> กลุ่ม CKPower มอบเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และสปป.ลาว รับมือการแพร่ระบาด COVID-19

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) หรือ CKPower เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา CKPower และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนการรับมือและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่อง ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ กลุ่ม CKPower ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ในสปป.ลาว คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ได้ร่วมกับบริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อแสดงไมตรีจิตและความห่วงใย ที่กลุ่มบริษัทให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อใช้หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“CKPower และบริษัทในเครือ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร็วที่สุด และขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ของไทยและ สปป. ลาว ทุกท่าน โดยบริษัทฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายธนวัฒน์ กล่าว