โทลล์เวย์ บริจาคเงินสร้างรพ.สนาม 3 แห่ง รองรับผู้ป่วย COVID-19

ศจ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กลาง) รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ธานินทร์ พานิชชีวะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบเงินบริจาค ให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการสร้างรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 และโอกาสนี้ยังได้มอบเงินบริจาคในวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้แก่รพ.วชิระ และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้ง 3 รพ. รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท