‘สหมิตรถังแก๊ส’ ประชุมผถห.ฉลุยอนุมัติปันผลครึ่งปีหลัง 0.18 บาท

วินัย วิทวัสการเวช (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) และสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2562 (1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2562) เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 96,391,140 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 เม.ย.2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เม.ย.นี้ รวมทั้งปีบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม