NER ห่วงใยสังคม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชน-วัด-รร.รอบโรงงาน

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) “NER” ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกันดูแลพนักงาน พื้นที่ภายในโรงงาน พร้อมออกพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียนข้างเคียงและส่วนงานราชการโดยรอบบริเวณโรงงาน เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 6 เมษายน 2563 นี้