“การบินไทย” ตั้ง “จักรกฤศฎ์” รักษาการดีดี มีผล 11 เม.ย.63

HoonSmart.com>> บอร์ดการบินไทย ตั้ง “จักรกฤษฎิ์ พาราพันธกุล” รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการตำแหน่งดีดี มีผล 11 เม.ย.เป็นต้นไป

บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2563 เป็นต้นไป