WHA ปรับโครงสร้างในกลุ่มขายหุ้นให้กลุ่ม “พู่พิสุทธิ์” สัดส่วน 6.34%

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ปรับโครงสร้างในกลุ่ม “ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง” แบ่งขายหุ้นให้กลุ่ม “พู่พิสุทธิ์” ถือหุ้น 6.34% ขยับถือกว่า 8.39% ด้านกลุ่ม “จรีพร จารุกรสกุล” ถือหุ้นเหลือ 33.23% จาก 39.58%

จรีพร จารุกรสกุล

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด มีแผนที่จะขายหุ้นในบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,435,869,252 หุ้น หรือคิดเป็น 22.99% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2562 ขายหุ้นให้แก่ น.ส.จรีพร จารุกรสกุล จำนวน 1,717.90 ล้านหุ้น หรือ 11.49% และวันที่ 3 เม.ย.2563 จะขายหุ้นให้แก่น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร จำนวน 769,569,252 หุ้น หรือ 5.15% นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ จำนวน 474.20 ล้านหุ้น หรือ 3.17% และน.ส.สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ จำนวน 474.20 ล้านหุ้น หรือ 3.17%

ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว จะทำให้โครงการสร้างถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไป โดยน.ส.จรีพร จารุกรสกุล น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร ซึ่งเป็นบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะและบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง ถือหุ้นรวม 4,966,914,674 หุ้น หรือ 33.23% ทั้งนี้บุคคลทั้งหมดถือเป็นกลุ่มเดียวกัน โดย น.ส.ชัชชมนต์เป็นบุตรน.ส.จรีพร ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขณะที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 49.9% โดยน.ส.จรีพร

ส่วนนายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 626.87 ล้านหุ้น หรือ 4.19% และน.ส.สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 627.53 ล้านหุ้น หรือ 4.20%

อย่างไรก็ตามการขายหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยยังคงเป็นไปตามเดิม นอกจากนี้การขายหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้การถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องคำเสนอซื้อตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และ การขายหุ้นดังกล่าวไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง เนื่องจากเป็นรายการระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเองไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท